https://www.high-endrolex.com/31

https://www.high-endrolex.com/31

https://www.high-endrolex.com/31

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến số 0907111840 để được hướng dẫn cụ thể.
Nếu bạn muốn chúng tôi giao hàng tận nhà hãy click vào: Mua hàng online

BÌNH XUYÊN

Đường Địa chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Đạo Đức
Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Chị Diệu Lan - 0988 371 103 0988371103
Bảo Đức - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Chị Ngân 01254528285 1254528285
Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc chị Hạnh 0912215676 912215676
Gia Khánh Gia Khánh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc HT Nam Hạnh - Nguyễn Thị Hạnh 0979 092 936 0979092936
Hương Canh
Hương Canh - Bình Xuyên - VP Em Trâm ĐT:0976 907 430 0976907430
Khu phố 1 - TT Hương Canh - Bình Xuyên - VP quầy thuốc trung tâm chị Hồng sđt 0983379268 0906144999
Hương Canh - Bình Xuyên - VP Trần Lê Nhân 0915 121 477 / 02113 866 948
0915 121 477
02113 866 948
TT Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc QT Cô Thắm - 0917 423 478 0917 423 478
Khu phố 1 - TT Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc QT số 42 - Chị Hiền 0913586909 / 01658777779 0913586909
Tam Hợp Ngoại trạch 2, Tam Hợp, Bình Xuyên - VP Chú Chương Thơm - 01665 129 050 01665 129 050
Tam Lộng Tam Lộng - Hương Sơn - Bình Xuyên - VP QT số 4 - Cô Loan ĐT: 0978974982 0978974982
Sơn Lôi Xã Sơn Lôi - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc QT Việt Hà 01627861885
Tam Hợp Tam Hợp Bình Xuyên, VP Chị Thu ĐT: 0986 150 674 0986150674


2. Tam Đảo

Đường Nhà Thuốc/Đại lý Địa Chỉ SĐT
Tam Quan Tam Quan - Tam Đảo - Vĩnh Phúc NT Lại Thị Hoa 985859714
Đức Bác Đức Bác - Sông Lô - Vĩnh Phúc Lê Thị Phương - 0975 975 790
Tam Quan Tam Quan - Tam Đảo - Vĩnh Phúc QT Lại Thị Thu 0978 889 038 0978889038


3. Tam Dương

Đường Nhà Thuốc/Đại lý Địa Chỉ SĐT
TT Hợp Hòa TT Hợp Hòa - Tam Dương - Vĩnh Phúc QT Em Hương 01695595574 1695595574
Hướng Đạo Khu 6 - Hướng Đạo - Tam Dương - Vĩnh Phúc HT Nguyễn Thị Chính 0963916919 0963916919


4. Lập Thạch

Đường Nhà Thuốc/Đại lý Địa Chỉ SĐT
TT Hoa Sơn TT Hoa Sơn - Lập Thạch - VP QT Hà Thị Liên 01676 599 984 01676 599 984


5. Phúc Yên

Đường Nhà Thuốc/Đại lý Địa Chỉ SĐT
TT Xuân Hòa
TT Xuân Hòa, Phúc Yên, VP NT Hào Lịch ĐT: 0211 3863 514 0211 3863 514
Chợ Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc QT Hùng Giang 01676 181 399 - Nguyễn Thị Giang 01676 181 399
Xuân Hoà - Phúc Yên - VP QT Hòa Thụ - 01239 511 230 / 02113 879 965 01239511230
Chợ Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc QT Sinh Hoa - 0988 257 357 0988 257 357
Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Hải - 0906 144 999 0906 144 999
Trưng Trắc
Phường Trưng Trắc - TX Phúc Yên QT số 2 - chị Tuyết 01658 728 320 01658728320
Trưng Trắc - P. Phúc Yên - Vĩnh Phúc QT số 1 - C. Hà - Cty DP Vĩnh Phúc 02113 870 085 01256530988


6. Sông Lô

Đường Nhà Thuốc/Đại lý Địa Chỉ SĐT
Cao Phong Cao Phong - Sông Lô - Vĩnh Phúc Khổng Tiến Vi 0989742305 989742305
Đức Bác Đức Bác - Sông Lô - Vĩnh Phúc Lê Thị Phương - 0975 975 790 0975 975 790
Đồng Quế
Đồng Quế - Sông Lô - VP Lê Thị Huyền Trang ( Trang Cống) 01687111329
Đồng Quế - Sông Lô - Vĩnh Phúc NT Huế Quyền 01658724903 01658724903
Đồng Thịnh
Đồng Thịnh - Sông Lô - Vĩnh Phúc Chú Hiển 01628116600
Đồng Thịnh- Sông Lô- Vĩnh Phúc QT Thủy Vân 01276636444
Hợp Châu Km 11 Hợp Châu - Tam Đảo NT Thanh Huyền 0967114002 0967114002
Tam Sơn
Tam Sơn - Sông Lô - Vĩnh Phúc Đỗ Thị Hà - QT Việt Hà

0976040409

01664302973

Tam Sơn - Sông Lô - Vĩnh Phúc Kim Ngân 01655224792


7. Vĩnh Yên

Đường Nhà Thuốc/Đại lý Địa Chỉ SĐT
Đồng Tâm Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc NT Công Vân - Chị Vân 0913 876 888 0913876888
Hùng Vương 84 đường Hùng Vương, Hội Hợp - Vĩnh Yên, VP NT Lý Tân - 02113867175 2113867175
Khai Quang Khai Quang- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc NT Phúc Chi 0977866006
Mê Linh 104 đường Mê Linh - P. Liên Bảo - TP Vĩnh Yên CTY TNHH DP Liên Long 02113862135 / 0914 998 568 0914998568
Liên Bảo Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Nt Sinh Hậu - Bác Hậu 02113 861 607 02113 861 607
Tôn Thất Tùng 126 Tôn Thất Tùng - Liên Bảo - Vĩnh Yên NT Minh Ngọc - Chị Hoa 0976982039


8. Vĩnh Tường

Đường Nhà Thuốc/Đại lý Địa Chỉ SĐT
An Tường An Tường - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc QT Nguyễn Thị Phượng 0975295196 975295196
Bình Dương Xã Bình Dương - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Lê Thị Lan 02116 261 959 02116 261 959
Phú Đa Phú Đa - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc QT Lê Thị Thảo 0989268188 989268188
Thượng Trưng
Ngã 4 Thượng Trưng- Vĩnh Tường- VP Cô Đức Tịnh 0975 630 999 0917630885
Ngã 4 - Thượng trưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc QT Hoàng Long 0986819359 986819359
TT Thổ Tang Phố Mới - TT Thổ Tang - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Chị Thúy 0979838024 979838024
Chợ Tứ Trưng Chợ Tứ Trưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc QT chị Dung 01655369447 01655369447
Vĩnh Thịnh Khu Bến đò - Vĩnh Thịnh - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc QT chị Lan  
Vĩnh Tường Ngã 4 Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Chị Đỗ Thị Hoa - 02113 839 126 /0989 871 454 0989871454


9. Yên Lạc

Đường Nhà Thuốc/Đại lý Địa Chỉ SĐT
Đại Tự
Cẩm Viên - Đại Tự - Yên Lạc - Vĩnh Phúc Trần Thị Hương 0973711559 973711559
Đại Tự - Yên Lạc - Vĩnh Phúc Bình Oanh 0965653962
Hồng Châu Hồng Châu, yên lạc, VP Chị Yên 0979 906 937 0979960937
Chợ rau
Chợ rau - Liên Châu - Yên lạc Trần Nhật Thế 0912 979 252 0912979252
CHợ rau Liên Châu, Yên Lạc, VP QT Chị Phượng ĐT: 0168 4382 920 01684382920
Chợ Rau - Liên Châu - Yên Lạc - Vĩnh Phúc Trần Thị Nguyệt 0966759799 0966759799
Chợ Tam Hồng
Chợ Tam Hồng - Yên Lạc - VP QT số 2 - Đỗ Thị Quang - 02113 852 157 01656055896
Tam Hồng - Yên Lạc - Vĩnh Phúc Trần Thị Thủy 0986045108 0986045108
Yên Đồng
Yên Đồng - Yên Lạc - Vĩnh Phúc Hoàng Thị Vân - 01697 453 172 01697 453 172
Thôn Gia - Yên Đồng - Yên Lạc - Vĩnh Phúc QT Tùng Anh 0988999260 988999260
Yên Đồng - Yên Lạc - Vĩnh Phúc NT Minh Nhật 0974250759 974250759
Yên Đồng - Yên Lạc - Vĩnh Phúc QT Tạ Thị Lương 0868855369 868855369
Yên Đồng - Yên Lạc - Vĩnh Phúc Hoàng Long 0989912223
TT Yên Lạc
Khu 3 TT Yên Lạc - VP NT Hà Vệ 0211 3857 340 02113857340
TT Yên lạc, Yên lạc, VP QT Loan Táo ĐT: 0211 3857 644 02113857644
TT Yên Lạc - H. Yên Lạc - Vĩnh Phúc QT Trung tâm anh Long 0978551605 0978551605
Yên Phương Yên Phương - Yên Lạc - Vĩnh Phúc QT Tuấn Loan 0974464075 0974464075
Hoàng Tiên Đan giúp trị gút và tăng cường sinh lý cho người bệnh gút từ căn nguyên của thận

Giá bán lẻ: 275.000 đ / hộp

LÝ DO SỬ DỤNG HOÀNG TIÊN ĐAN

  • Đẩy lùi gút từ căn nguyên của thận
  • Tăng cường sinh lý cho người bệnh gút từ căn nguyên của thận
  • Chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên an toàn khi sử dụng dài ngày
  • Hiệu quả lâu dài, ngăn ngừa gút tái phát
  • Cải thiện rõ rệt chỉ sau 1 liệu trình (*)
  • Được đồng hành, tư vấn bởi đội ngũ dược sỹ tận tâm và giàu kinh nghiệm

Nhà thuốc có bán Hoàng Tiên Đan

Xem tại đây

* Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chưa bệnh

Kinh nghiệm điều trị bệnh gút mạn tính
Tiêu tan nỗi lo bệnh gút chỉ sau 3 tháng

Tiêu tan nỗi lo bệnh gút chỉ sau 3 tháng

Chú Nguyễn Đồng Hỷ (Bồng Am, Sơn Động, Bắc Giang) không thể ngờ rằng, có một ngày thói quen uống nhiều rượu và ăn hải sản, đồ nội tạng lại khiến chú “rước bệnh gút vào thân”. Nhưng ở đời, có ai biết được chữ ngờ bởi nếu biết trước thì chắc chắn chú Hỷ đã không để bệnh gút có cơ hội hành hạ suốt 5 năm qua.

Thương tật 70% cũng không đau đớn bằng 17 năm mắc bệnh gút

Thương tật 70% cũng không đau đớn bằng 17 năm mắc bệnh gút

Cứ ngỡ, chiến tranh là một cuộc chiến tàn khốc và gây nhiều tổn thất nhất nhưng với bác Nguyễn Chí Thanh – thương binh hạng 2/4 - ở Lào Cai thì có một nỗi đau cũng dai dẳng, khổ sở không kém đó là quãng thời gian 17 năm “sống chung” cùng gút mạn tính.

scrolltop
DMCA DMCA.com Protection Status